Naprawdę byłoby szkoda napchać polską gęś niemiecką karmą do tego stopnia, że padnie na niestrawność.
[Winston Churchill podczas ustalania zachodniej granicy Polski w trakcie rozmów jałtańskich]

Cennik

Cena plus minus 30 zł/str. w zależności od tematyki i terminu.

Oferta

Oferuję pomoc w pisaniu prac dyplomowych (licencjat, magisterka) oraz zwykłych prac zaliczeniowych, esejów i referatów z historii powszechnej, historii gospodarczej oraz historii myśli ekonomicznej. Oferta bez pośredników.

KLAUZULA SUMIENIA: Decydując się na skorzystanie z moich usług zobowiązujesz się, że napisana przeze mnie praca posłuży Ci tylko i wyłącznie jako forma pomocy naukowej (legalne) oraz, że nie złożysz jej na uczelni jako swojej własnej (nielegalne).